پرسشنامه

محصولات دسته پرسشنامه

پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین 1989

این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان ناامیدی در کودکان است

پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری مارکوس و همکاران 2006

این پرسشنامه شامل سه خرده مقیاس است 1 اکتساب دانش 2 توزیع دانش 3 پاسخ گویی به دانش

پرسشنامه قدرت ارتباطات بارتون جی ای 2006

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی وضعیت روابط اجتماعی افراد است

پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ 1972

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان اختلال افسردگی و یا احتمال ابتلا به آن است

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند 1972

این پرسش نامه دارای 30 سوال است و در سال 1972 توسط بامریند طراحی و اقتباس شده است

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO (فرم کوتاه 60 سؤالی) مک کری و کاستا 1992

پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از روان نژندی ، برونگرایی ، انعطاف پذیری ، دلپذیر بودن ، مسئولیت پذیری و با وجدان بودن

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم بزرگسالان 1974

این پرسشنامه چهار مؤلفة برون‌گرایی، روان‌رنجور‌خویی (روان‌آزرده‌گرایی)، روان‌پریشی‌گرایی (روان‌گسسته‌گرایی) و دروغ‌پردازی رامی‌سنجد

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007

رای سنجش سرمایه روانی از پرسشنامه سرمایه روانشناختی PCQ استفاده می شود

پرسشنامه سبک های شناختی کلب 1982

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب شامل ۱۲ جمله است که برای هر جمله ۴ گزینه پیشنهاد شده است

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان سیمپسون 1990 AAI

این پرسش نامه توسط سیمپسون (1990) ساخته شده

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993

سازوكارهای دفاعی رشدیافته شامل والایش، تصعید، شوخ طبعی، پیشاپی شگری (پیش بینی) و سركوب، می باشد

پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)

کولینز و رید در سال ۱۹۹۰ بر اساس نظریه هازان و شاور پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS) را که معادل انگلیسی آن Revised Adult Attachment Scale است تهیه کردند

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961

این پرسشنامه توسط بل ساخته شده است و دارای 5 مولفه سازگاری در خانه، سازگاری شغلی، سازگاری تندرستی ، سازگاری عاطفی و سازگاری اجتماعی می باشد

پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه) 1992

ین پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و سلامت استفاده می‌شود توسط ویر و شربورن (Ware Sherbourne) (1992) ساخته شد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور 2002

سبک رهبری یکی از عوامل اصلی موفقیت یا شکست یک سازمان است

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ)

پرسشنامه رهبری تحول آرین باس و آولیو (۲۰۰۰) با استفاده از ۲۰ گویه، که از پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ) گرفته شده است، اندازه گیری می شود

پرسشنامه روانی كالیفرنیا ... Cpi گاف 1948

پرسشنامه روانی كالیفرنیا یك آزمون مداد ــ كاغذی خود اجرا است

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)

این پرسشنامه در سال 1938 تا 1957 توسط کارال را جرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده است

پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)

این پرسشنامه دارای 66 سول بوده و هدف آن ارزیابی چشم انداز رمان در افراد از ابعاد مختلف (دیدگاه زمانی گذشته منفی، دیدگاه زمانی حال لذت گرا، دیدگاه زمانی آینده، دیدگاه زمانی گذشته مثبت) می باشد

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، شامل 21 جمله است

پرسشنامه جو سازمانی هاپین و کرافت

این پرسشنامه توسط هاپین و کرافت در سال 2000 ساخته شده است

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
دسته بندی صفحات
بلوک کد اختصاصی